२९ असार २०७८, मंगलवार १७:२०

संसद लक्ष्मण लम्सालको पहलमा काभ्रेमा विकास बजेटको बाढि


काभ्रे । काभ्रे जिल्ला प्रतिनीधी सभा क्षेत्र २ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश संसद लक्ष्मण लम्सालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ९२ वटा प्रदेशस्तरीय योजनाका छनौट गरिएकोमा बजेट समेत बिनियोजन गरिएको छ । बागमति प्रदेशको आ.व. २०७८।०७९ बजेट पास भइसकेको छ ।
संसद लम्सालले मन्त्रालय अनुसार हुने योजनाको विवरण पछि आउने बताउनुभएको छ । संसद लम्सालले निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता एकपछि अर्को गर्दै पूरा गर्दै जाने बताउनुभएको छ ।

संसद लम्सालको पहलमा छनौट गरिएको योजनाको विवरण यसप्रकार रहेको छ :

सडक
१. चाखोला एवं झिकु खोला नदि नियन्त्रण – १० लाख
२.दारमेटार, गुराईटार पोखरीपाटी कृष्णमन्दिर सडक मन्डनदेउपुर नपा वडा नं. ८ – १०लाख
३.कुन्ताबेशी ,पौवाटार ,जैमाने सालठाटी सडक मन्डनदेउपुर नपा वडा नं. ७ – ७५ लाख
४.फेदी तिम्लसीना गाँउ हुदै मानेगाँउ सडक मन्डनदेउपुर नपा वडा नंं ११ – २५लाख
५.केराघारी र्‍याले सडक पाँचखाल नपा ५ – २५लाख
६.फेदी जैसिथोक आँपघारी सडक मन्डनदेउपुर नपा ११ – २५लाख
७.जय कृष्णपाटी प्यालेस दृग्देश्वर सडक – ३०लाख
८. सेतीदेवि मार्ग धुलिखेल नपा वडा नं. ४ – ३० लाख
९.हवेली हिल्बु सडक भृम्लृ – २५लाख
१०.तामाघाट दनुवार गाँउ पचासे झोरपाटी सडक – २५ लाख
११.मानेगाउँ रसेरापाखा सडक पाँचखाल नपा – २५लाख
१२.रातमाटे धुन्देखोला नयाँ बस्ती बुढाथोकी डाडाँ पाँचखाल नपा वडा नंं ९- २५लाख
१३.भूम्लुटार सल्ले सडक भूम्लु – ५ करोड
१४. दोललाघाट सिलामे रिठे सापिङ्ग बेखसिम्ले सडक – ३ करोड
सापिङ्ग सिमथलि खण्ड
१५.दोललाघाट सिलामेभीर सापिङ्ग सिमथली सडक – ४ करोड
१६. डुडाँमुख देविटार घुमाउने चौर फेदी सडक – ५करोड
१७.पाँचखाल तामाघाट बोरेदोभान सडक – १ करोड
१८. धुलिखेल पनौति सडक – ५० लाख
१९. ५० किलो रामपुर सडक (मन्डन र भूम्लू) – ५० लाख
२०. तिनपिप्ले कल्छे पाँचखाल ६ – १५ लाख
२१.काफ्लेडी रयाले सडक (सलेनि रयाले खण्ड) पाँचखाल नपा – २० लाख
२२. ३७ किलो चामुडा सडक वडा नं. ६ – २० लाख
२३. मुठापाट थुम्का सडक वडा नं . ३ – २० लाख
२४.पिपलटार सडक ठाडो बाटो वडा नं. ६ – २० लाख
२५. द्धारेडी माझ डी सडक वडा नं. २ – २० लाख
२६.लुतेको चैर राम्चे धरनीपौवा बरबन्धीपलाञ्चोक जोड्ने सडक – ५० लाख
२७.४८ कि.लो चाखोला राम्चे सडक मन्डन ११ – २० लाख
२८.मकैटार भिमसेनथान नर्वदा सडक मन्डन ९ – २० लाख
२९. झगरे डाँडादेखि माथिल्लो पिङ्गोला देविस्थान सडक – २० लाख
३०.ढुम्रे बनटोल कार्तिके सडक भुम्लु वडा नं. ८ – २० लाख
३१.धुलिखेल अस्पतालमुलगेट पार्किङदेखि शिक्षा कार्यलयको मुनिसम्मको सडक – २० लाख
३२. भैरब मन्दिर देखि के.यु. नयाँगेट हुदै फुटसलकोबाटो – २० लाख
३३. कोलागौरा स्वास्थ्यचौकी सेतीदेवी – २० लाख
३४. खड्पु चौकोट विपि हाईवे सडक – ५० लाख
३५.नौरगैडा देविटार छागे कृषि सडक – १५ लाख
पूल सडक
१. हल्देटार सुकुटे बगहा झोलुङगे पुल मण्डन,१० ईन्द्रवाती नदी ५०लाख
२. झिकु खोला कल्भट निमाणर् पाँचखाल, १३ २०लाख
३. श्रीखणपुर पुल निमाणर् केयृ सडक धृलिखेल ५ १करोड
४. रानीटार जुडीगाँउ चाखोला पुल(मन्डन ८,९) ५लाख
५. डाँफे खोला बालुवा तिनपिप्ले जोड्ने पुल (पाचखाल ६,१०) ५०लाख
६. टोड्के खोला सडक पूल मन्डन(९ र १०) १करोड

सिचाई, खोला एवं भू-संरक्षण
१. संजिवनी उच्च मा.वि. संरक्षण कार्य धु.न.पा. – ४० लाख
२. धुलिखेल अस्पताल संरक्षण कार्य – ५० लाख
३. धुलिखेल खेलकुद मैदान संरक्षण कार्य -७ – ४० लाख
४. चाखोला नियन्त्रण पाँचखाल ४ – २० लाख
५. झिकु खोला संरक्षण पाँचखाल १२(अधेरी दोभान) – ६० लाख
६. बालकुमारी मार्ग संरक्षण धु.न.पा. ४ – २० लाख
७.जोलखोला संरक्षण धु.न.पा. ६ – २० लाख
८. गौमाता संरक्षण पाँचखाल ८ – २० लाख
९. लंखनामाई संरक्षण कार्य धृलिखेल – १० लाख
१०. झिकु खोला संरक्षण कार्य पाँचखाल बुढीसेरा (६र७) – ४०लाख
११. ईन्द्रवती खोला नियन्त्रण मण्डन देउपुर ४० लाख
१२. छहरे खोला संरक्षणकार्य धु.न.पा २ १०लाख
१३. सरस्वति पोखरी संरक्षण धु.न.पा. ५ १०लाख
१४. जलविरे खेत संरक्षण भूम्लु ७ १०लाख
१५. कालिमाटी वढघरे चाखोला नियन्त्रण मण्डन७ २०लाख
१६.जोलखेत संरक्षणकार्य धु न.पा. ७ ३०लाख
१७. चाखोला नियन्त्रण कार्य पाँचखाल ४(माझीरुम्जा) ३०लाख
१८. चाखोला जोरपिप्ले लिप्फट सिन्चाई (४,७) – ५०लाख
१९. शिखरकटेरी सिन्चाई धुनपा २(सिन्चाई प्रणालीनिमाणर् – १करोड दसलाख
२०. हर्षे बजार सिन्चाई कुलो मर्मत पाँचखाल २ – २० लाख
२१. थुम्की डृग डृग सिन्चाई भूम्लु गा.पा.२ -५० लाख
२२. जुके कुलो सिन्चाई पाँचखाल ६ – १० लाख
२३. शंखरेबाध ब्रमायणी सिन्चाई योजना म.दे.(६,७) – ४०लाख
२४.बिरालेबेसी बाँध सिन्चाई योजना पाँचखाल(२,३) – २०लाख
२५.राजकुलो सिन्चाई योजना धुु.न.पा.६ – ४० लाख
२६.नयाँ बगर पैतिसे सिचाई मर्मत धु.न.पा २ -१० लाख
२७. कोड्का दोभान सिन्चाई मर्मत योजना भूम्लु २ – २०लाख
२८. थिङ्कको घटृे म्लाबारी क्लो सिचाई योजना पाँचखाल,१ – १०लाख
२९. राम्चे मगरे डाडा लिफट सिचाई मन्डन ११ – १० लाख
३०. रयाले बख्रे डी सिचाई पाँचखाल ६ – १०लाख
३१. चनैटे गणेश थुम्किी सिचाई मन्डन ८ १०लाख
३२. राज कूलो पाँचखाल(३,४,७) – १करोड २०लाख
३३. सिस्ने खोला धु.न.पा.२ – ७०लाख
३४. सुगुरे जमटे कूलो रबिओपि – ४०लाख
३५. तीनसय बाँध कूलो पाँचखाल ११ – ४० लाख
३६. लप्सोखोला टारी स्वाँरा लिप्ट सिंचाई भुम्लु २ – २०लाख
३७. बाँझ खोला सिमखेत सिंचाई भुम्ल १ २०लाख

डिप सिचाई
१. भाटपोल झगरेडाडा गैराथोक डिपबोरिङ मन्डन ११ – १०लाख
२. मन्डन डिप टियुबेल ५० लाख
३. पाँचखाल डिप टियुबेल २० लाख
४.कुन्ताबेसि डिप १५लाख

खानेपानि आयोजना
१.भुम्लु बूहत खानेपानि २५ लाख
२. ज्यामिरकोट चिसापानि खानेपानि,पाँचखाल २ २५ लाख
३. इन्द्रावती कोलाचैर लिफट खानेपानी(भुम्लु र मन्डन) २५ लाख
४. कून्ता पौवा लिफट खानेपानी मन्डन १ करोड ५० लाख
५. भमरकोट खानेपानी पाँचखाल ५ १करोड ७५लाख
६. कोलाती खानेपानी भुम्लु ६ १करोड ७० लाख
७. भिमसेनथान खानेपानी भुम्लु १करोड ३० लाख
८. लामिडाडाँ खानेपानी पाँचखाल ४ १५ लाख
९. धुन्द्रे खोला खानेपानी पाँचखाल ९ १५ लाख
१०. सुखा क्षेत्र डिपवोरिङ मर्मत(विषेश) पाँचखाल ५९ लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि